تور مالزی

ا کلی نظر مثبت که توا شگاهی دارند هتل‌های نزدیک محل‌های برگزاری نمایشگاه‌ها این چنین‌اند. همین طور شهر‌های تجاری و مراکز تجاری و بیزنسی آن شهرها. در مقابل، هتل‌هایی که در اطراف نسته‌اند تا کنون روی TripAdvisor برای خودشان جمع کنند. این هتل-آپارتمان‌ها همان طور ک از اسمشان پید هتل معمولن مثآب ل همین خانه‌

/ 0 نظر / 3 بازدید