هتل بهترین

نمی‎آید.تلاش وکوشش، رفتا ر کارکنان ، نظم وانظباط بخشها ، سرعت درسرویس دهی،خلاقیت و مهارت مدیر هتل هتل که نام هتل را به خوش نامی یاد می کنند ،یکی ازم باحث

/ 0 نظر / 19 بازدید