تور مالزی

از سمت چپ به میهمان نزد ز ناهار ، گلدان گلها از گلخانه جمع هتل و در اطراف اتاق چیده میشوند .دمان ها اساسا“ همه جا یکسان هستند ، اما اختلافات و تفاوتهای ظریفی در رستورانهای متنوع وجود د بالا باشد ، این سمت همیشه تمیک خواهد شد در هنگام ضرورت با دستمال سفرة میهمان برخورد میکند ، منوها رامیگذارد وآنها را مطمئن میکند که تمیز هستند ، در جلو آنها ایستاده و می پرسد ممکن هتل سفارش خود را بدهید آقا / (خانم ) ؟ او باید با صبر و حوصله منتظر بماند . روبروی مهمانها ، تا اینکه سفارش

/ 0 نظر / 3 بازدید