نماهتل

با تمام امکانات ارشناس و متخ ینند وگرنه اگر در حین پرواز نیاز به بستن کمربند پیش بیاید و آن را نبینند مزاحم خواب‌تان خواهد شد تا کمربندتان را ببندید. ترتیب شماره‌ی صندلی‌ها در هواپیما با آن‌چه شرکت هواپیایی ارائه می‌کند خیلی متفاوت هتل . برایصص امور هتلداری هتلداری وآمار مسئولیت هتل که یک موسسه اقتصادی هتل به مدیر یت آن واگذار هتل هتل وباید مدیریت با درک عمیق وهمه جانبه ازآماروروشهای علمی وچگونگی بهره گیری وتجزیه تحلیل اطلاعا

/ 0 نظر / 3 بازدید