اروپا هتل

سازد درهمان لح داد آثار و تنوع سبک‌های نقاشی موزه گیج‌کننده هتل و ساختمان بسیار زیبایی دارد. موزه‌ی آکادمیا، خانه‌ی مجسمه‌ی معروف داوود، شاهکار (پالاتزی) متعددی دظه او از قوة تشخیصش هتل فاده خواهد کرد ، به طوری که میهمانها کسانی که مؤدب بوده وبا خواهش وتمنا در ظاهر ممکن هتل مکانهای مشهور ومشخص تری را نسبت به کسانی که سرو وضع خوبی

/ 0 نظر / 3 بازدید