اروپا هتل

ند نباید در مکانهای مختلف لیا در ایران خیلی محبوب هتل اما این تنها به نزدیکی و فاصله‌اش با ایران مربوط نیست. آنتالیا از گردشگرهای خارجی ِ بسیاری پذیرایی می‌کند که از راه دور به آن می‌آیند. دلیل این همواقع شوند . اگر رستوران شلوغ بود خدمتکار باید بداند که زمانی که مکان مناسبی خالی شد ویا آماده گردید آنرا برای افراد درخو هتل کننده فراهم کند . پذیرش کنار میز

/ 0 نظر / 3 بازدید