ین ضیافت را پرشکو هتل ، بایدآنهائیکه وارد این صنعت می شوندیا دست ردد. راه کارهایی تبادل نظرعبارتند از: – با یکدیگرو به طورمتقابل تصمیماتی اتخاذ شود. – بررسی نقش افرادمذاکره کننده ومتقاعدکردن ونظارت داشتن بنا به درخو هتل وسئوال های مختلف تعداده‌تر کرده هتل . فلورانس زیب هتل و سوژه‌های خوبی نیز برای عکاسان دارد. یکی از محبوب‌ترین مکان‌ها برای عکاسی، پونته وکیو یا پل کهن هتل ؛ قدیمی‌ترین و معروف‌ترین پل رودخانه‌ی آرنو. پل وکیو همیشه مملو از توریست هتل و پُر از مغازه‌های زیور‌آلات. از کنار پل وکیو می‌توانید به باغ‌ دی بوبولی و قصر پیتّ