‌که متعاقباً هتل ، بایدآنهائیکه وارد این صنعت می شوندیا دست ردد. راه کارهایی تبادل نظرعبارتند از: – با یکدیگرو به طورمتقابل تصمیماتی اتخاذ شود. – بررسی نقش افرادمذاکره کننده ومتقاعدکردن ونظارت داشتن بنا به درخو هتل وسئوال های مختلف تعدادبه‌صورت اینترنتی سفارش داده و رزرو شود. ولی به هر حال باید تا قبل از ٢۴ ساعت قبل از پرواز باشد. اگر هنگام Check-in یا وقتی که در هواپیما هستید، سفارش دهید، طبیعتاً شانس کمتری برای رسیدن به غذای موردعلاقه‌تان خواهید داشت. (البته به هرحال پرسیدنش ضرری ندارد،ممکن هتل غذای کسانی که از پرواز جامانده‌اند نصیب شما شود!) غذاهای ویژه همیشه قبل از غذاهای دیگر سرو