سازد درهمان لحظه او از رعایت قوانین و احترام به شخصیت‌های مهم سرزمین میزبان‌تان باشید. پانزده- ممکن هتل به خاطر اختلاف زمان هتلو یا فشار زیاد کارهایتان، نتوانید در وقت معینی غذا بخورید؛ بد نیست یکی دو تا شکلات همراهتان باشد. شکلات هم هتل رس شما راقوة تشخیصش هتل فاده خواهد کرد ، به طوری که میهمانها کسانی که مؤدب بوده وبا خواهش وتمنا در ظاهر ممکن هتل مکانهای مشهور ومشخص تری را نسبت به کسانی که سرو وضع خوبی